Pielęgniarstwo pomostowe

Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji dają możliwość podniesienia kwalifikacji przez pielęgniarki i pielęgniarzy, a także przez osoby, które ukończyły szkoły średnie albo szkoły policealne na kierunku pielęgniarstwo a nigdy nie podjęły pracy zawodzie.

Studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe skierowane są dla osób:

 • pracujących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza z wykształceniem średnim
 • pracujących, nieposiadających prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, ale legitymujących się odpowiednim wykształceniem pozwalającym na zakwalifikowanie do odpowiedniej ścieżki kształcenia na studiach.

Dyplom Europejski

Po zakończeniu studiów nasi absolwenci otrzymują:

 • dyplom pielęgniarski (uznawany w krajach Unii Europejskiej)
 • tytuł licencjata w ciągu 2 lub 3 semestrów

zastrzyk

Moduł A

 • (dla osób po 5-letnim liceum medycznym)studia trwają 2 semestry (1160 godzin)
 • 9 zjazdów w semestrze – zajęcia co dwa tygodnie od piątku po godz. 16.00, w sobotę i niedzielę.

Moduł B

 • (dla osób po 2 – letnim studium medycznym) – studia trwają 3 semestry (2411 godzin)
 • 9 zjazdów w semestrze – zajęcia co dwa tygodnie od piątku po godz. 16.00, w sobotę i niedzielę.

Moduł C

 • (dla osób po 2,5 letnim studium medycznym) – studia trwają 2 semestry (1982 godzin)
 • 11-12 zjazdów w semestrze – zajęcia od piątku po godz. 16.00, w sobotę i niedzielę.

Moduł D

 • (dla osób po 3 – letniej szkole zawodowej) – studia trwają 2 semestry (683 godziny)
 • 9 zjazdów w semestrze – zajęcia co dwa tygodnie od piątku po godz. 16.00, w sobotę i niedzielę.

DLACZEGO WSZiA?

 • dyplom europejski zdobyty w ciągu 2 lub 3 semestrów
 • współpraca z placówkami medycznymi w mieście i regionie
 • koordynacja działań z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Pielęgniarstwo jest moim wymarzonym zawodem. Dzięki studiom odświeżyłam i ugruntowałam swoją wiedzę. Nowoczesne metody kształcenia stosowane w uczelni uświadomiły mi również, że w moim zawodzie jest ciągła potrzeba doskonalenia swoich umiejętności.

Renata Smoluch, studentka II roku pielęgniarstwa (studia pomostowe)

Wymagane dokumenty:

 • Podanie na obowiązującym formularzu (przejdź do formularzy oraz w dziale rekrutacji).
 • Świadectwo dojrzałości i dyplom pielęgniarki/pielęgniarza (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku od lekarza medycyny pracy.
 • 2 fotografie – kolorowe, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
 • Pokwitowanie opłaty wpisowej i rekrutacyjnej  wniesionej na konto:
  Kredyt Bank S.A. o/Zamość, 95 1500 1807 1218 0000 9586 0000

Do pobrania