Logo Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

 

Informator dla kandydatów na studia


Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

zobacz

Kierunki studiów


Administracja Administracja

Zaplanuj swoją karierę zawodową w strukturach administracji rządowej i samorządowej.

Fizjoterapia Fizjoterapia

Zamojska Klinika Rehabilitacji WSZiA to świetne miejsce na zdobycie wiedzy prakycznej i doświadczenia zawodowego.

Informatyka Informatyka

Co piąte ogłoszenie o pracę w Polsce dotyczy informatyki i nowoczesnych technologii.

Kierunek: Administracja


Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych, wymusza zmiany w polskiej administracji, a co za tym idzie w programach kształcenia przyszłych kadr dla administracji publicznej. Realizacja planu informatyzacji usług publicznych nie może się obejść bez fachowców, którzy będą łączyć wiedzę o zasadach efektywnego funkcjonowania organizacji ze znajomością nowoczesnych technologii. Równie ważna jest znajomość języków obcych.

Dzięki studiom z zakresu administracji będziesz mógł zaplanować swoją karierę zawodową w strukturach administracji rządowej i samorządowej, a także samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Staniesz się menedżerem łączącym wiedzę i kompetencje z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i szeroko pojętego zarządzania.

Nowa specjalność na tym kierunku – bezpieczeństwo publiczne przygotowuje wykwalifikowaną kadrę funkcjonariuszy państwa (zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej oraz służbach mundurowych), zdolnych do prowadzenia spraw obywateli w stanach zagrożeń, w szczególności zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Specjalności na kierunku:

Administracja europejska

W trakcie studiów posiądziesz wiedzę o źródłach prawa polskiego i unijnego oraz o ich podstawowych instytucjach prawnych. Dowiesz się jak pozyskiwać środki z UE, jak projektować, wdrażać i realizować projekty unijne. Będziesz przygotowany do pracy w instytucjach UE i będziesz umiał doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w warunkach ciągle postępującego procesu integracji w Europie. W ramach studiów zapoznasz się również z problemami współpracy transgranicznej, w szczególności Polski i Ukrainy.

Najciekawsze przedmioty na specjalności:

 • techniki negocjacji i mediacji w administracji,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • zarządzanie projektami europejskimi,
 • warsztaty europejskie.

e-Administracja

Jako student tej specjalności posiądziesz umiejętności pozwalające wdrażać i wykorzystywać odpowiednie programy i systemy informatyczne w funkcjonowaniu organów administracji publicznej. Ponadto uzyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną o prawnych i technicznych aspektach wykorzystania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w administracji publicznej, nabędziesz również umiejętność prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno-prawnych.

Najciekawsze przedmioty na specjalności:

 • systemy informatyczne w administracji publicznej,
 • elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej,
 • elektroniczne postępowanie administracyjne,
 • tworzenie elektronicznych aktów prawnych.

Bezpieczeństwo publiczne

Dzięki studiom na tej specjalności staniesz się specjalistą, przygotowanym do pracy w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, również w wymiarze europejskim oraz w zespołach realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Wejdziesz w skład wykwalifikowanej kadry z zakresu systemu bezpieczeństwa państwa, w tym także systemów bezpieczeństwa sieci informatycznych, ochrony danych i własności intelektualnej.

Najciekawsze przedmioty na specjalności:

 • zarządzanie w sytuacji kryzysowej,
 • etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych,
 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • system organów ochrony prawnej.

Dlaczego WSZiA?

 • wyjazdy studyjne na przejścia graniczne i do instytucji UE
 • współpraca z Parlamentem RP
 • certyfikaty e-DOK COI
 • ciekawe specjalności
 • wyjazdy studyjne do instytucji UE
 • staże i praktyki w firmach zagranicznych

Ekspert poleca:

Sukces ekonomiczny i cywilizacyjny Polski w poważnym stopniu zależy od umiejętności wykorzystania szansy, jaką daje nam członkostwo w Unii Europejskiej. Dzisiaj jest prawie niemożliwe prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub wykonywanie pracy w administracji publicznej bez dobrej znajomości prawa unijnego. Przykłady wielu państw, które wcześniej dołączyły do Unii Europejskiej dowodzą też, że aby osiągnąć sukces i właściwe pozyskiwać środki przeznaczone na rozwój regionalny, trzeba rozpocząć szkolenie kadr jeszcze przed właściwą akcesją.

dr hab. Wojciech Orłowski, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Ciekawe zawody dla absolwentów kierunku administracja

członek managementu firm funkcjonujących w UE, pracownik instytucji i agend UE, pracownik administracji rządowej i samorządu terytorialnego, ekspert ds. podatków, pracownik służb dyplomatycznych, specjalista ds. administracji publicznej, pracownik instytucji pozarządowych, pracownik administracji specjalnej, pracownik struktur zespolonych służb, inspekcji i straży (Policja, Państwowa Straż Pożarna), pracownik struktur administracji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny (Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna), pracownik administracji prywatnej, pracownik placówek kulturalnych, pracownik organów partii politycznych, ekspert w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami, specjalista ds. kadrowych

Kierunek: Informatyka


Nikogo nie trzeba przekonywać, że informatyka stała się dziedziną obejmującą praktycznie wszystkie obszary życia i działalności człowieka. nowoczesne rozwiązania informatyczne można spotkać m.in. w takich obszarach jak administracja i bezpieczeństwo, przemysł, rolnictwo, medycyna, finanse i bankowość, handel i usługi, transport, rozrywka. Najnowsze raporty z rynku pracy pokazują, że co piąte ogłoszenie o pracę w Polsce dotyczy informatyki i nowoczesnych technologii. Także badania rynku pracy w krajach europejskich wskazują na dziesiątki tysięcy wolnych etatów dla informatyków. Taka pozycja informatyki sprawia, że z jednej strony potrzebni są specjaliści–inżynierowie, którzy tworzą innowacyjne rozwiązania informatyczne, z drugiej zaś strony potrzebni są specjaliści wdrażający i utrzymujący te rozwiązania w konkretnych zastosowaniach. Wybór tego kierunku daje zatem bardzo duże możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Dodatkowym atutem usług informatycznych jest możliwość świadczenia ich w formie zdalnej tzw. telepracy. Forma takiego zatrudnienia jest coraz częściej stosowana w Polsce i na świecie.

Uczelnia odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy proponuje studia inżynierskie na kierunku informatyka o profilu praktycznym. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza dotycząca funkcjonowania systemów informatycznych, a przede wszystkim kształtowane są umiejętności w wybranych, perspektywicznych obszarach informatyki takich jak np. tworzenie rozwiązań mobilnych, zarządzanie centrami danych i usługami w chmurze (cloud computing), tworzenie systemów multimedialnych.

Specjalności na kierunku:

Inżynieria oprogramowania

W ramach tej specjalności wprowadzony zostaniesz w tajniki programowania, począwszy od zagadnień podstawowych, poprzez programowanie na poziomie systemu operacyjnego, aż do tworzenia rozbudowanych aplikacji biznesowych w środowisku sieciowym oraz aplikacji mobilnych. Poza tym zapoznasz się ze wszystkimi etapami w cyklu życia oprogramowania, od pomysłu na aplikację do jej wdrożenia i utrzymania. Szczególnie silny nacisk kładziony jest na umiejętność rozwiązywania problemów w ramach zespołowych projektów programistycznych.

Grafika komputerowa

Zajęcia prowadzone w ramach tej specjalności pomogą Ci rozbudować Twoją wyobraźnię graficzną i przestrzenną oraz wykształcą miejętności posługiwania się narzędziami multimedialnymi, niezbędnymi do wizualizacji kreowanych projektów. Studia na tej specjalności przygotowują Cię do pracy inżyniera wykorzystującego zaawansowane oprogramowanie w zakresie grafiki i animacji komputerowej. Grafika komputerowa pomoże zdobyć kwalifikacje w poszukiwanych zawodach związanych z tworzeniem grafiki użytkowej na potrzeby reklamy i mediów (Internetu, telewizji, prasy etc.).

Teleinformatyka

W ramach tej specjalności zostaniesz wprowadzony w nowoczesne zagadnienia na styku informatyki i telekomunikacji, począwszy od podstaw telekomunikacji, poprzez systemy i sieci komputerowe, a na telekomunikacji bezprzewodowej kończąc. Zapoznasz się m.in. z zaawansowanymi technologiami sieciowymi oraz narzędziami bezpiecznego składowania i przesyłania danych. Ponadto, zapoznasz się z usługami oferowanymi w sieciach teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług oferowanych w chmurze obliczeniowej (cloud computing). Studia w ramach tej specjalności przygotują Cię do pracy inżyniera potrafiącego projektować i wdrażać sieci teleinformatyczne oraz zarządzać tymi sieciami.

Dlaczego WSZiA?

Specjalistyczne laboratoria informatyczne

 • Laboratorium systemów i sieci komputerowych - Laboratorium komputerowe przygotowane do prowadzenia zajęć z systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych. Studenci poznają tajniki budowy oraz eksploatacji lokalnych i rozległych sieci komputerowych, instalacji i użytkowania systemów operacyjnych komputerów i serwerów. Laboratorium wyposażone jest w urządzenia sieciowe wielu renomowanych firm np. CISCO.
 • Laboratorium eksploracji danych - Laboratorium wyposażone jest w stanowiska komputerowe, serwery bazodanowe oraz narzędzia uczenia maszynowego. W laboratorium studenci uzyskują wiedzę i kształtują umiejętności z zakresu analizy i projektowania relacyjnych baz danych, hurtowni danych oraz baz analitycznych. Uczą się technik analizy danych. Wykorzystując różnorodne metody i narzędzia sztucznej inteligencji obliczeniowej tworzą modele uczenia maszynowego adekwatne dla danej dziedziny poznania.

Ciekawe przedmioty, np.:

 • programowanie komputerów
 • sztuczna inteligencja
 • grafika i komunikacja człowiek komputer.

Kierunek: Fizjoterapia


Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Obejmuje leczenie ruchem, czyli kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię, tj. wykorzystanie środków fizykalnych jak np.: laser, pole magnetyczne, pole elektryczne w procesie leczenia. Celem zabiegów fizjoterapeutycznych jest likwidacja procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie sprawności pacjentom. Istotnym elementem kształcenia jest poznanie zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych i rehabilitacji we wszystkich działach medycyny klinicznej, a także poznanie sposobów odnowy biologicznej. Popularność zawodu fizjoterapeuty z roku na rok wzrasta ze względu na zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwach europejskich – zwiększa się średnia długość życia i rozszerza się grupa osób wymagających szeroko pojętej rehabilitacji. Według standardów europejskich kluczową rolę w zespole leczniczo-rehabilitacyjnym zajmuje fizjoterapeuta.

Zamojska Klinika Rehabilitacji

Zamojska Klinika Rehabilitacji jest świetnym miejscem praktyk i zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów fizjoterapii od pierwszego roku nauki. Klinika w procesie leczenia wykorzystuje nowoczesne urządzenia diagnostyczno–terapeutyczne. Dzięki kontraktom z Narodowym Funduszem Zdrowia, klinika świadczy pełny i bezpłatny zakres usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla społeczności Zamościa i najbliższych okolic (ok. 5000 pacjentów rocznie). Elementem działalności Kliniki jest również prowadzenie szkoleń w ramach stażu i praktyk rehabilitantów z różnych stron świata – najczęściej z Turcji oraz Finlandii. Dyrektor placówki dr n. med. Rafał Sapuła jest Przewodniczącym Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, którego siedzibą jest Zamojska Klinika.

Wyróżnieniem dla Zarządu Lubelskiego Oddziału PTReh, mającego siedzibę przy Zamojskiej Klinice Rehabilitacji WSZiA jest powierzenie Zamościowi organizacji w 2014 roku Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji połączonego ze spotkaniem Zarządu Światowego Towarzystwa Rehabilitacji (The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM). Zarząd ISPRM po raz pierwszy będzie gościł w naszym kraju. Część zajęć praktycznych odbywa się również w Zakładach Opieki Zdrowotnej w tym: w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (2011 – pierwsze miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej”) na oddziałach m.in.: rehabilitacji, kardiologii, radiologii, nefrologii i endokrynologii, Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu „Krok za krokiem”, w Przedszkolu Miejskim nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu oraz sanatoriach i uzdrowiskach w Krasnobrodzie i Rymanowie. Dodatkowo studenci doskonalą swoje umiejętności m.in. na obozach szkoleniowych organizowanych, w ramach studiów, w Centrum Praktyk Studenckich i Akademickim Centrum Hipoterapii (oba ośrodki na terenie kampusu WSIiZ w Rzeszowie).

Fizjoterapia w WSZiA to:

 • nowoczesny i praktyczny program kształcenia
 • profesjonalna kadra medyczna
 • rekordowa ilość stypendystów Ministra NiSW
 • praktyki zagraniczne
 • uznawalność dyplomu fizjoterapeuty WSZiA w USA i Europie
 • Zamojska Klinika Rehabilitacji WSZiA siedzibą władz lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Najciekawsze przedmioty na kierunku

 • masaż leczniczy
 • terapia manualna
 • fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządów ruchu
 • fizykoterapia
 • kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Znajdziesz pracę w:

 • szpitalach klinicznych
 • szpitalach wojewódzkich i miejskich
 • uzdrowiskach
 • sanatoriach
 • ośrodkach rehabilitacyjnych ZUS
 • poradniach ekologicznych
 • zakładach pracy chronionej
 • specjalistycznych ośrodkach szkolenioworehabilitacyjnych
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
 • klubach sportowych
 • przychodniach sportowo-lekarskich
 • gabinetach fizjoterapeutycznych działających w przychodniach lekarza rodzinnego
 • domach pomocy społecznej
 • domach dziecka
 • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych stowarzyszeń i fundacji prozdrowotnych
 • gabinetach prywatnych

Absolwentka poleca:

Dokumenty do nostrifikacji składałam w New York State i po 7 miesiącach oczekiwania przyznano mi PT czyli Master of Physical Therapy bez jakichkolwiek problemów. Jestem bardzo wdzięczna za to, że Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, moja uczelnia realizuje program nauczania, który nie tylko spełnia kryteria europejskie, ale także i amerykańskie.

Agata Józefowicz - Absolwentka fizjoterapii. Pracuje jako fizjoterapeuta w USA

Czas trwania studiów

Studia I stopnia trwają 7 semestrów

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego czy kandydat zdawał starą czy nową maturę. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów w terminie do 30 września!

Uwaga: Złóż dokumenty do 31 sierpnia, aby pomniejszyć wysokość opłaty wpisowej o 150 zł!

 

Zapisz się online

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie na obowiązującym formularzu (pobierz lub wypełnij online )
 2. Kserokopie świadectw dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia
 4. Dwie kolorowe fotografie (wymagania jak dla dowodów osobistych)
 5. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 6. Pokwitowanie opłaty wpisowej (330 zł) i rekrutacyjnej (70 zł) wniesionej na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Zamościu 95 1500 1807 1218 0000 9586 0000

Czesne za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja 390 zł 360 zł
Fizjoterapia 450 zł 410 zł
Informatyka 410 zł 390 zł

Czesne płacone jest w systemie rat miesięcznych przez 10 miesięcy w roku. Za styczeń i luty studenci płacą do 5 stycznia, za czerwiec i lipiec – do 5 czerwca.

Studiuj za darmo

Uczelnia posiada rozbudowany system przyznawania stypendiów, który umożliwia uzyskanie stypendiów w kwocie znacznie przekraczającej wysokość płaconego czesnego.

W roku akademickim 2015/2016 średnio co trzeci student otrzymywał stypendium, a kwota wszystkich przyznanych stypendiów przekroczyła 1 mln zł.

Dodatkowo obniżkę czesnego w postaci „Bonusu rodzinnego” otrzymują małżonkowie oraz osoby spokrewnione z najbliższej rodziny, studiujące w naszej uczelni.

Kwota planu dotacji podmiotowej dla uczelni na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2016 rok to prawie 700 tys. zł

Jest to jedyny, unikalny w regionie system stypendialny promujący absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre i bardzo dobre wyniki w nauce i prawidłowo napiszą test.

W przypadku kandydatów na studia stacjonarne I stopnia o stypendium ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich posiadający polskie obywatelstwo, którzy do 31 sierpnia 2016 r. złożą komplet dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia oraz w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali co najmniej 200 punktów za świadectwo dojrzałości w przypadku nowej matury i 20 punktów w przypadku starej matury.

W przypadku kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia o stypendium ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich, którzy do 31 sierpnia 2016 r. złożą komplet dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia oraz w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali co najmniej 200 punktów za świadectwo dojrzałości w przypadku nowej matury i 20 punktów w przypadku starej matury.

Osoby ubiegające się o stypendium piszą test, którego wynik decyduje o przyznaniu stypendium w 100 lub 50 proc. refundującego czesne w pierwszym semestrze studiów. Zobacz przykładowe pytania i odpowiedzi .

Studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów, wykazują się osiągnięciami i aktywnością naukową, artystyczną i sportową oraz uzyskali wysoką średnią ocen mogą ubiegać się o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendyści otrzymują jednorazowo kwotę 15 000 zł. Od lat studenci naszej uczelni są wyróżniani stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2015/2016 otrzymała je studentka kierunku informatyka.

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Rektor przyznał 38 stypendiów.
Stypendium może otrzymać student, po zaliczonym pierwszym roku studiów. Kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów to wysoka średnia ocen oraz wykazane przez studenta osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe. Zarówno średnia ocen jak i osiągnięcia są odpowiednio punktowane i na podstawie tego tworzony jest ranking, w oparciu o który 10 proc. liczby studentów na danym kierunku może uzyskać stypendia Rektora. Stypendium przyznawane jest na semestr.

W roku akademickim 2014/2015 stypendium otrzymały 3 studentki naszej uczelni.
Stypendium przyznawane jest przez Marszałka Województwa Lubelskiego studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy mieszkają na terenie województwa lubelskiego, osiągnęli wysoką średnią ocen, wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi bądź sportowymi. Stypendium mogą otrzymywać również studenci – obcokrajowcy.

W roku akademickim 2015/2016 co czwarty student otrzymywał stypendium socjalne.

Stypendium udzielane jest studentom wszystkich kierunków i trybów, a miesięczna wysokość stypendium jest zależna od dochodów członków rodziny studenta – miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1043,90 zł netto. Student powinien złożyć wniosek o przyznanie stypendium oraz dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny za poprzedni rok.

Dodatkowo student studiów stacjonarnych może ubiegać się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, np. w mieszkaniu prywatnym. Stypendium przyznawane jest na semestr.

Stypendium przyznawane jest osobom niepełnosprawnym, które złożą odpowiedni wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym stopień niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na semestr.

Przyznawana jest studentom, którzy z powodów losowych znajdą się w trudnej sytuacji materialnej. Aby ubiegać się o zapomogę, należy złożyć wniosek o jej przyznanie, wraz z dokumentami potwierdzającymi nagłą zmianę sytuacji materialnej.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

 • działa od 1997 roku w Zamościu, w mieście wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO;
 • otrzymała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (organ kontrolny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) dla wszystkich kierunków z oferty dydaktycznej. Pozytywna opinia komisji oznacza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a poziom prowadzonych studiów spełnia kryteria jakościowe;
 • posiada własną, nowoczesną bazę dydaktyczną (m.in. laboratoria fizjoterapeutyczne, budownictwa i informatyczne);
 • posiada własną Klinikę Rehabilitacji, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i wykonuje ok.10 tys. usług ambulatoryjnych rocznie;
 • wydaje czasopismo naukowe „Barometr Regionalny”, punktowane przez MNiSW (14 pkt.);
 • działa w Konsorcjum Akademickim, które tworzą Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie , którego celem jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych badań na rzecz nauki i na rzecz środowiska gospodarczego;
 • działa w światowych sieciach: Network for the Development of Business Education Programmes (BUSINET) i Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET), które gwarantują dostęp do najnowszej wiedzy i specjalistów.

Baza naukowo-dydaktyczna

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu dysponuje pięcioma własnymi kompleksami obiektów dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej 6515 m2, które zostały wyremontowane bądź wybudowane w okresie funkcjonowania uczelni.

Budynek Collegium Maius ul. Akademicka 4

Budynek Collegium Maius

Siedziba władz uczelni przy ul. Akademickiej 4 o powierzchni użytkowej 1124 m2 to zabytkowy budynek dawnego Seminarium Duchownego (1634 r.). Mieszczą się tu sale dydaktyczne (sale wykładowe, laboratoria komputerowe, sale ćwiczeniowa) oraz pomieszczenia administracji szkoły. W budynku zlokalizowane są także serwerownia i inne urządzenia techniczne, za pomocą których jest realizowany dostęp do internetu i lokalnej sieci komputerowej uczelni.

Budynek Collegium Novum ul. Sienkiewicza 22a

Collegium Novum

Kompleks trzech budynków dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej 3495 m2. W budynkach tych znajdują się: uczelniana biblioteka, archiwum, pomieszczenia katedr poszczególnych kierunków, sale dydaktyczne (aula, sale wykładowe i ćwiczeniowe) i specjalistyczne laboratoria komputerowe, sale fizjoterapeutyczne oraz laboratoria chemii i budownictwa. W budynku zlokalizowana jest także serwerownia.

Zamojska Klinika Rehabilitacji ul Peowiaków

Zamojska Klinika Rehabilitacji

Klinika o powierzchni 561 m2, zlokalizowana na terenie Szpitala Zamojskiego przy ul. Peowiaków 1 jest przede wszystkim bazą dydaktyczną dla studentów kierunku fizjoterapia, wyposażoną w nowoczesną aparaturę diagnostyczno-leczniczą. Tutaj odbywają się od pierwszego roku zajęcia laboratoryjne oraz praktyki zawodowe. Zamojska Klinika Rehabilitacji posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na pełny zakres zabiegów rehabilitacyjnych.

Centrum Praktyk w Kielnarowej

Centrum Praktyk w Kielnarowej

Budynek hotelowo-dydaktyczny, stajnia i ujeżdżalnia, o łącznej powierzchni użytkowej 1335 m2. W budynku hotelowo-dydaktycznym, znajdują się pokoje hotelowe dla 36 osób i laboratorium hydromasażu. W ramach ośrodka działa Akademickie Centrum Hipoterapii ze świetnie przygotowaną infrastrukturą do wykorzystania zarówno dla studenta fizjoterapii, jak również dla zwykłego turysty.

Kontakt